Έγγραφο

Εντολή μετακίνησης και έγκριση δαπανών ταξιδίου για το έργο "ARCOMEM" στη Γαλλία (Παρίσι)

06-02Ι6
102
Γραμματεία ΥΕΕΠ
Εντολή μετακίνησης και έγκριση δαπανών ταξιδίου για το έργο "ARCOMEM" στη Γαλλία (Παρίσι)
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
20/02/2014
04/03/2014 17:33
ιδ) πράξεις, που αφορούν στην έγκριση δαπανών, λόγω μετακινήσεων κοινοβουλευτικών αποστολών
Κοινοβουλευτικές αποστολές εκτός Ελλάδας
Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
B179BD51605F08890BE6AFBC3E2B9E767FC54ED3BAFCDAC43BBDEDDE2331B28F
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ