Έγγραφο

Προμήθεια εξοπλισμού δικτύου Internet

06-02Χ0
7845
Τμήμα Γραμματείας
Προμήθεια εξοπλισμού δικτύου Internet
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
28/08/2014
01/09/2014 16:24
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Προμήθεια αγαθών
Τμήμα Προμηθειών
76ECAA85D1F369258E2E20B0E2F388971B6C0E5FA5553B2CD8705243D6E77F5E
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ