Έγγραφο

μίσθωση δικαιωμάτων προβολής τεσσάρων (4) ντοκιμαντέρ

06-02Χ2
8016
Τμήμα Γραμματείας
μίσθωση δικαιωμάτων προβολής τεσσάρων (4) ντοκιμαντέρ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
03/09/2014
04/09/2014 08:10
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
939240728D0997E014F1AC13A9F2FE78B7D3CBBFC79385E71ADFA088E5D1D213
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ