Έγγραφο

προμήθεια εφημερίδων και περιοδικών Ελληνικού Τύπου -

06-0313
9965
Τμήμα Γραμματείας
προμήθεια εφημερίδων και περιοδικών Ελληνικού Τύπου -
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
20/10/2014
22/10/2014 18:26
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Προμήθεια αγαθών
Τμήμα Προμηθειών
E1C4FBB33116EC583DB9EEF9E7937EC2B78434C6D50DDE227A278D47C829D8EE
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ