Έγγραφο

ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

06-0321
10949
Τμήμα Γραμματείας
ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
12/11/2014
14/11/2014 20:16
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
E43D46F5941CE6E68A0C0AB805B684FBDBFA32B2FDC3BC58EAE6FE339C9D90FF
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ