Έγγραφο

Εντολή μετακίνησης και έγκριση δαπανών ταξιδίου του Δ. Κορυζή για το έργο ‘ΝΟΜΑD - Διαμόρφωση και επικύρωση πολιτικών με τη χρήση αδόμητων διαδικτυακών πληροφοριών της κοινής γνώμης

06-0322
698
Γραμματεία ΥΕΕΠ
Εντολή μετακίνησης και έγκριση δαπανών ταξιδίου του Δ. Κορυζή για το έργο ‘ΝΟΜΑD - Διαμόρφωση και επικύρωση πολιτικών με τη χρήση αδόμητων διαδικτυακών πληροφοριών της κοινής γνώμης
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Dr ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
10/11/2014
21/11/2014 20:14
ιδ) πράξεις, που αφορούν στην έγκριση δαπανών, λόγω μετακινήσεων κοινοβουλευτικών αποστολών
Κοινοβουλευτικές αποστολές εκτός Ελλάδας
Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
85CAE8993283F38D641FF7C592B04A808BC4B1C473054F58F3C2732EEA2EC9F5
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ