Έγγραφο

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού SA για το χρονικό διάστημα από 01.01.2015 έως 31.12.2015.

06-032Ι
11470
Τμήμα Γραμματείας
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού SA για το χρονικό διάστημα από 01.01.2015 έως 31.12.2015.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
27/11/2014
27/11/2014 13:22
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών

Υπάρχει Αναρτημένη Ορθή Επανάληψη

01-0333
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ