Έγγραφο

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού του πρόχειρου διαγωνισμού με θέμα την επιλογή "Συμβούλου για τη σύνταξη – εκπόνηση ολοκληρωμένου Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της Βουλής των Ελλήνων".

06-032Ρ
681
Γραμματεία ΥΕΕΠ
Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού του πρόχειρου διαγωνισμού με θέμα την επιλογή "Συμβούλου για τη σύνταξη – εκπόνηση ολοκληρωμένου Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της Βουλής των Ελλήνων".
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
03/11/2014
02/12/2014 17:32
ιστ) Άλλες Πράξεις
Αποφάσεις Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
C4C6323BF130044030FCDF9CF991E908D53427A5A6DF93CBDF301DE1D6CF9098
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ