Έγγραφο

Αντικατάσταση μέλους υποεπιτροπής για τη μελέτη και αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών

06-032Τ
11746
Τμήμα Γραμματείας
Αντικατάσταση μέλους υποεπιτροπής για τη μελέτη και αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ I. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
03/12/2014
03/12/2014 17:46
ε) πράξεις σύστασης Κοινοβουλευτικών Επιτροπών της Βουλής
Συγκρότηση Υποεπιτροπών Διαρκών Επιτροπών (άρθρο 32 παρ. 8 και άρθρο 34 ΚτΒ-Κοινοβουλευτικό Μέρος)
Διεύθυνση Διαρκών Επιτροπών
62E38E10A18521E7EA306E11D25C33308B6AEE17F33F62189DE52D9A38F5F16E
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ