Έγγραφο

Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την ανανέωση των αδειών Websense Content Gateway.

06-03ΑΝ
8634
Τμήμα Γραμματείας
Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την ανανέωση των αδειών Websense Content Gateway.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
09/06/2015
10/06/2015 11:07
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
245148642C49E7E974CE32E193C79A7CE2C2CC6469D3738F8A2B3635BAE5964D
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ