Έγγραφο

Προμήθεια ανταλλακτικού εκτυπωτή

06-03Η1
11264
Τμήμα Γραμματείας
Προμήθεια ανταλλακτικού εκτυπωτή
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
28/08/2015
28/08/2015 18:53
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Προμήθεια αγαθών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
9EE06A93BD1E6AF620BB4CF84688913FA6E32FA7D57EA2D95374E7B86C67200A
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ