Έγγραφο

Προμήθεια ειδών κυλικείου για τις ανάγκες του Γραφείου Τύπιου της Βουλής των Ελλήνων

06-03ΚΕ
14588
Τμήμα Γραμματείας
Προμήθεια ειδών κυλικείου για τις ανάγκες του Γραφείου Τύπιου της Βουλής των Ελλήνων
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
24/10/2015
26/10/2015 19:57
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Προμήθεια αγαθών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ACA40E5386D8331F429FDD9594E408AC935E6A28F14E46689690409FB9048F94
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ