Έγγραφο

Έκθεση στο Νσχ "Κύρωση της Συμφωνίας για τη διατήρηση των κητωδών του Εύξεινου Πόντου, της Μεσογείου και της παρακείμενης περιοχής του Ατλαντικού, της συναφούς προς τη Συμφωνία Τελικής Πράξης και των τροποποιήσεων που υιοθετήθηκαν από τη Σύνοδο των συμβαλλομένων στη Συμφωνία μερών με το Ψήφισμα Α/4.1 της 12ης Νοεμβρίου 2010"

06-088Ε
Έκθεση στο Νσχ "Κύρωση της Συμφωνίας για τη διατήρηση των κητωδών του Εύξεινου Πόντου, της Μεσογείου και της παρακείμενης περιοχής του Ατλαντικού, της συναφούς προς τη Συμφωνία Τελικής Πράξης και των τροποποιήσεων που υιοθετήθηκαν από τη Σύνοδο των συμβαλλομένων στη Συμφωνία μερών με το Ψήφισμα Α/4.1 της 12ης Νοεμβρίου 2010"
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΙΑΣ
10/01/2023
06/03/2023 16:56
ιε) εκθέσεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
Έκθεση Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
Επιστημονική Υπηρεσία
D845394A6B460F653DCE15BDEA90D0BC4F9CA3BFE778C2B0AB8D91D03F45DAD9
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ