Έγγραφο

Παροχής υπηρεσιών δικτύου Internet

07-02Χ0
7844
Τμήμα Γραμματείας
Παροχής υπηρεσιών δικτύου Internet
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
28/08/2014
01/09/2014 16:24
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
B746ECFE6B08448046BB8DE63E76229C50C400FE48DC78D230F5BFFC6B2727D0
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ