Έγγραφο

Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη μίσθωση δικαιωμάτων προβολής τηλεοπτικού προγράμματος (ταινίες τεκμηρίωσης και μυθοπλασίας) από το INA -Institut National de l' Audiovisuel (Εθνικό Οπτικοακουστικό Ινστιτούτο της Γαλλίας)

07-02Χ2
7948
Τμήμα Γραμματείας
Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη μίσθωση δικαιωμάτων προβολής τηλεοπτικού προγράμματος (ταινίες τεκμηρίωσης και μυθοπλασίας) από το INA -Institut National de l' Audiovisuel (Εθνικό Οπτικοακουστικό Ινστιτούτο της Γαλλίας)
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
02/09/2014
04/09/2014 08:10
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
1C144EE93A589896F546836F1E90BDE79AA5D720DEBBDE49CBEB0FDD580E5BCB
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ