Έγγραφο

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ 2015

07-0313
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ I. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
21/10/2014
22/10/2014 18:26
γ) ο προϋπολογισμός εξόδων, ο ισολογισμός−απολογισμός της Βουλής των Ελλήνων, μετά την έγκριση τους από την Ολομέλεια της Βουλής, επικαιροποιημένο Μητρώο επιχορηγούμενων φορέων, καθώς και τριμηνιαίοι πίνακες εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Βουλής, και π
Προϋπολογισμός Εξόδων Βουλής
Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου
F0068082C4999877F283A0817DACD10B2661CA70C472487BF7ACD3013133B98D
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ