Έγγραφο

Ανάθεσης της εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού των χώρων του κτηρίου της Βουλής επί της οδού Βουλής 4, για δύο (2) έτη, σύμφωνα με όσα λεπτομερώς περιγράφονται στην υπ' αριθμ. 10093/6818/22.10.2013 Προκήρυξη Ανοικτού Δημοόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού.

07-0314
10151
Τμήμα Γραμματείας
Ανάθεσης της εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού των χώρων του κτηρίου της Βουλής επί της οδού Βουλής 4, για δύο (2) έτη, σύμφωνα με όσα λεπτομερώς περιγράφονται στην υπ' αριθμ. 10093/6818/22.10.2013 Προκήρυξη Ανοικτού Δημοόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
23/10/2014
23/10/2014 16:58
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
53ACCAEE429703164E3ECC16844B40C0E920087845C953094AE36B82E109ABB7
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ