Έγγραφο

Σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής παρακολούθησης των αποφάσεεων του Ευρωπαϊκού Δκαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

07-031Α
10321/6895
Τμήμα Γραμματείας
Σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής παρακολούθησης των αποφάσεεων του Ευρωπαϊκού Δκαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ I. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
29/10/2014
29/10/2014 12:23
ε) πράξεις σύστασης Κοινοβουλευτικών Επιτροπών της Βουλής
Συγκρότηση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών (άρθρο 43Α ΚτΒ-Κοινοβουλευτικό Μέρος)
Διεύθυνση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών
2A3387DAA3D56C2E233C00154913EB976B9302F5BD47B775354F12BF1A852CA7
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ