Έγγραφο

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΙΤΕ

07-0321
2435/12.11.2014
Τμήμα Γραμματείας Ιδρύματος Βουλής των Ελλήνων
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΙΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΠΑΥΛΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ
22/10/2014
14/11/2014 20:17
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
975EC80D7485319035BD1C7F4B91CD29BBD5396FF968F445901CAA981047A9AB
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ