Έγγραφο

Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες

07-03ΑΝ
8547
Τμήμα Γραμματείας
Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
08/06/2015
10/06/2015 11:08
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
39FD1F6A3F225248B4B6F8B3012F2248949042B5C3819B9C1D498761B4F2EC5A
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ