Έγγραφο

Πρόσκληση στα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων σε συνεδρίαση

07-07Ρ3
556
Διεύθυνση Διαρκών Επιτροπών
Πρόσκληση στα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων σε συνεδρίαση
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
13/05/2022
13/05/2022 22:58
α) Πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων
Λοιπές Πράξεις
Διεύθυνση Διαρκών Επιτροπών
0CEAF713B1CF05E50498FFA1FC5BC4667AF506FACE3AB2AF80F17A013E45C201
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ