Έγγραφο

Παροχή υπηρεσιών για τη σύνταξη κτιριολογικής μελέτης στο κτίριο επί της Λεωφόρου Βασ. Αμαλίας 20

07-08ΟΚ
14520
Τμήμα Γραμματείας
Παροχή υπηρεσιών για τη σύνταξη κτιριολογικής μελέτης στο κτίριο επί της Λεωφόρου Βασ. Αμαλίας 20
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
29/11/2023
29/11/2023 11:45
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
B0E4732699D51B26C2633E91250B380D6EED7FB66B4514923BDBBF8DF6AEC56A
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ