Έγγραφο

Κάλυψη δαπάνης μετακίνησης

08-02ΚΒ
2830
Τμήμα Γραμματείας
Κάλυψη δαπάνης μετακίνησης
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
28/03/2014
29/03/2014 01:37
ιδ) πράξεις, που αφορούν στην έγκριση δαπανών, λόγω μετακινήσεων κοινοβουλευτικών αποστολών
Κοινοβουλευτικές αποστολές εκτός Ελλάδας
Γενική Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας
38F8FB93660FF9AC38DEEF7D9E3548E239A3B4B02BB40516264DBD07C2BD27DC
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ