Έγγραφο

Ορθή Επανάληψη της υπ'αριθ. 4176/2864/07.05.2014 περί μετακίνησης στο εξωτερικό

08-02Ν8
4378
Τμήμα Γραμματείας
Ορθή Επανάληψη της υπ'αριθ. 4176/2864/07.05.2014 περί μετακίνησης στο εξωτερικό
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
12/05/2014
20/05/2014 20:14
ιδ) πράξεις, που αφορούν στην έγκριση δαπανών, λόγω μετακινήσεων κοινοβουλευτικών αποστολών
Κοινοβουλευτικές αποστολές εκτός Ελλάδας
Γενική Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας
7F49DAD2A95521A5EDDE43942845C8F30E4A326DE1AC40597A7C4DEB886FBB92

Ορθή Επανάληψη Εγγράφου

07-02Ν3
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ