Έγγραφο

Μίσθωση δικαιωμάτων προβολής τεσσάρων (4) ντοκιμαντέρ

08-02Χ2
7950
Τμήμα Γραμματείας
Μίσθωση δικαιωμάτων προβολής τεσσάρων (4) ντοκιμαντέρ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
02/09/2014
04/09/2014 08:10
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
DC331004518159BF5141C4BEF9DF31D907925634790501C27168F6EA4D6B0CD6
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ