Έγγραφο

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ 2013

08-0313
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ I. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
21/10/2014
22/10/2014 18:26
γ) ο προϋπολογισμός εξόδων, ο ισολογισμός−απολογισμός της Βουλής των Ελλήνων, μετά την έγκριση τους από την Ολομέλεια της Βουλής, επικαιροποιημένο Μητρώο επιχορηγούμενων φορέων, καθώς και τριμηνιαίοι πίνακες εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Βουλής, και π
Ισολογισμός - Απολογισμός Βουλής
Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου
665517A26D261C600040BA9377072AD7EC3C196BAC14A56F5D85DC51E19947EE
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ