Έγγραφο

Ανάθεσης της εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού των χώρων του κτηρίου της Βουλής επί της οδού Μητροπόλεως 1 & Φιλελλήνων, για δύο (2) έτη, σύμφωνα με όσα λεπτομερώς περιγράφονται στην υπ' αριθμ. 10093/6818/22.10.2013 Προκήρυξη Ανοικτού Δημοόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού."

08-0314
10149
Τμήμα Γραμματείας
Ανάθεσης της εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού των χώρων του κτηρίου της Βουλής επί της οδού Μητροπόλεως 1 & Φιλελλήνων, για δύο (2) έτη, σύμφωνα με όσα λεπτομερώς περιγράφονται στην υπ' αριθμ. 10093/6818/22.10.2013 Προκήρυξη Ανοικτού Δημοόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού."
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
23/10/2014
23/10/2014 16:58
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
C1BB5B6D6FC44CC3495889C4A82F19EFE994A02729C91974CABFE09736E18CFB
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ