Έγγραφο

Σύσταση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας

08-031Α
10322/6896
Τμήμα Γραμματείας
Σύσταση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ I. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
29/10/2014
29/10/2014 12:36
ε) πράξεις σύστασης Κοινοβουλευτικών Επιτροπών της Βουλής
Συγκρότηση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών (άρθρο 43Α ΚτΒ-Κοινοβουλευτικό Μέρος)
Διεύθυνση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών
EF35CC7B8010A2C23D9924CB56D6350CAF3D4D5131124B090D714104D8DC0BC2
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ