Έγγραφο

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ

08-0321
2434/12.11.2014
Τμήμα Γραμματείας Ιδρύματος Βουλής των Ελλήνων
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΠΑΥΛΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ
05/11/2014
14/11/2014 20:17
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
3ADC2FF253493A6615E0CA29BD5FC5C1103F7A00C0BAA421950200DF907346C1
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ