Έγγραφο

Απόφαση συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την συντήρηση της υποδομής Firewall του Πληροφοριακού Συστήματος της Βουλής των Ελλήνων.

08-03ΑΝ
8632
Τμήμα Γραμματείας
Απόφαση συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την συντήρηση της υποδομής Firewall του Πληροφοριακού Συστήματος της Βουλής των Ελλήνων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
09/06/2015
10/06/2015 11:08
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
7061F0805782CECF6082226141D0ED751905895217C5BC1B5CDE4D1C2645D1AB
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ