Έγγραφο

Αντικατάσταση ενός (1) κομβίου κλεισίματος θύρας ανελκυστήρα.

08-03ΑΖ
8379
Τμήμα Γραμματείας
Αντικατάσταση ενός (1) κομβίου κλεισίματος θύρας ανελκυστήρα.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
04/06/2015
05/06/2015 13:44
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Προμήθεια αγαθών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
392C9CBB7B0F07D0C1BF5519089D2F277872A394D81F3FB13DB1A9624FBE257F
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ