Έγγραφο

Προμήθεια ανταλλακτικών ψυκτικού μηχανήματος

08-03Η8
11480
Τμήμα Γραμματείας
Προμήθεια ανταλλακτικών ψυκτικού μηχανήματος
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
04/09/2015
04/09/2015 11:42
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Προμήθεια αγαθών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
27A8869F910A5AB4FAAEE6890704A3C79FABC9D264CFFBE58274BDC42C5ED85F
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ