Έγγραφο

Εκτέλεση εργασιών επισκευής δύο (2) καταγραφικών μηχανημάτων

08-03ΚΕ
14677
Τμήμα Γραμματείας
Εκτέλεση εργασιών επισκευής δύο (2) καταγραφικών μηχανημάτων
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
26/10/2015
26/10/2015 19:57
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
5919633D353DD7215502D7EBA339576AA50354D71F71E799C6EBF1B3F147C713
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ