Έγγραφο

ΑΠΟΦΑΣΗ Δημοπράτησης και διαχείρισης του υποέργου «Ενεργειακές παρεμβάσεις στο Μέγαρο και σε κτίρια της Βουλής των Ελλήνων» του έργου «Ενεργειακές/κτιριακές παρεμβάσεις σε κτίρια της Βουλής των Ελλήνων» από την Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Υ.Ε.Ε.Π.) της Βουλής των Ελλήνων.

08-08ΟΚ
14580/9810
Τμήμα Γραμματείας
ΑΠΟΦΑΣΗ Δημοπράτησης και διαχείρισης του υποέργου «Ενεργειακές παρεμβάσεις στο Μέγαρο και σε κτίρια της Βουλής των Ελλήνων» του έργου «Ενεργειακές/κτιριακές παρεμβάσεις σε κτίρια της Βουλής των Ελλήνων» από την Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Υ.Ε.Ε.Π.) της Βουλής των Ελλήνων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ - ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
29/11/2023
29/11/2023 14:19
ιστ) Άλλες Πράξεις
Αποφάσεις Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
A8C6D8A3627943DD40C181B63B7DAF1489AFED18DD80A62F7FD6E7C88FC545F9
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ