Έγγραφο

Τροποποίηση της υπ'αριθ. 842/519/29.1.2014 απόφασης λόγω ακύρωσης συμμετοχής μέλους της Ελληνικής αντιπροσωπείας σε αποστολή της Κ.Σ. ΝΑΤΟ

09-02ΚΒ
2831
Τμήμα Γραμματείας
Τροποποίηση της υπ'αριθ. 842/519/29.1.2014 απόφασης λόγω ακύρωσης συμμετοχής μέλους της Ελληνικής αντιπροσωπείας σε αποστολή της Κ.Σ. ΝΑΤΟ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
28/03/2014
29/03/2014 01:36
ιδ) πράξεις, που αφορούν στην έγκριση δαπανών, λόγω μετακινήσεων κοινοβουλευτικών αποστολών
Κοινοβουλευτικές αποστολές εκτός Ελλάδας
Γενική Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας
0DD2E1826FED9D6CEBB62E5249EF201065E82B76966413F2DEC21900395E529C

Σχετικά Έγγραφα

05-02Η8
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ