Έγγραφο

Μετακίνηση στο εξωτερικό

09-02Ν4
4272
Τμήμα Γραμματείας
Μετακίνηση στο εξωτερικό
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
08/05/2014
16/05/2014 20:36
ιδ) πράξεις, που αφορούν στην έγκριση δαπανών, λόγω μετακινήσεων κοινοβουλευτικών αποστολών
Κοινοβουλευτικές αποστολές εκτός Ελλάδας
Γενική Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας
8A004F22993129D8A0AB8D632FD68D2D8935716C45FE2971EC0E005104664D9B

Σχετικά Έγγραφα

01-02ΝΚ
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ