Έγγραφο

Σύστημα αυτόματου ελέγχου πρόσβασης οχημάτων στον υπόγειο χώρο στάθμευσης της Βουλής των Ελλήνων

09-02Χ2
8052
Τμήμα Γραμματείας
Σύστημα αυτόματου ελέγχου πρόσβασης οχημάτων στον υπόγειο χώρο στάθμευσης της Βουλής των Ελλήνων
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
03/09/2014
04/09/2014 08:10
στ) πράξεις συγκρότησης επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων της Βουλής που εκδίδει ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής, ανεξαρτήτως, εάν τα μέλη τους αμείβονται ή όχι
Συγκρότηση Επιτροπής για οικονομικά/διαχειριστικά θέματα
Τμήμα Προμηθειών
C07AE56A81AAAB31BBF511471808F04EB3983C1915EAF0820896445D42E8E418

Σχετικά Έγγραφα

02-02ΧΑ
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ