Έγγραφο

Ανάθεσης της εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού των χώρων του κτηρίου της Βουλής επί της οδού Αμαλίας 22-24, για δύο (2) έτη, σύμφωνα με όσα λεπτομερώς περιγράφονται στην υπ' αριθμ. 10093/6818/22.10.2013 Προκήρυξη Ανοικτού Δημοόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού.

09-0314
10157
Τμήμα Γραμματείας
Ανάθεσης της εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού των χώρων του κτηρίου της Βουλής επί της οδού Αμαλίας 22-24, για δύο (2) έτη, σύμφωνα με όσα λεπτομερώς περιγράφονται στην υπ' αριθμ. 10093/6818/22.10.2013 Προκήρυξη Ανοικτού Δημοόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
23/10/2014
23/10/2014 16:58
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
DDBDF4B51FE2AFC348E403DAF2D25F3285A66996B011B560F021BB321F0C589D
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ