Έγγραφο

Απόφαση ανασυγκρότησης Κοινοβουλευτικών Ομάδων Φιλίας

09-032Χ
11835
Τμήμα Γραμματείας
Απόφαση ανασυγκρότησης Κοινοβουλευτικών Ομάδων Φιλίας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ I. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
05/12/2014
05/12/2014 17:36
ε) πράξεις σύστασης Κοινοβουλευτικών Επιτροπών της Βουλής
Συγκρότηση Κοινοβουλευτικών Ομάδων Φιλίας
Γενική Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας
8A3F292708785BA01AF16A550206CEA4403A219946D248E157F07F94E194EEFF
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ