Έγγραφο

Προμήθεια τριακοσίων πενήντα (350) ντοσιέ με λάστιχο χρώματος πορτοκαλί

09-03ΑΝ
8636
Τμήμα Γραμματείας
Προμήθεια τριακοσίων πενήντα (350) ντοσιέ με λάστιχο χρώματος πορτοκαλί
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
09/06/2015
10/06/2015 11:09
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Προμήθεια αγαθών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
BE9E408BE35B3A150303967DFFE5A20174C92FF7B98F7D1BC9CCE1A0750977E2
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ