Έγγραφο

Κατασκευή δύο (2) ερμαρίων ψηλών και ενός (1) χαμηλού

09-03ΑΖ
8389
Τμήμα Γραμματείας
Κατασκευή δύο (2) ερμαρίων ψηλών και ενός (1) χαμηλού
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
04/06/2015
05/06/2015 13:44
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Προμήθεια αγαθών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
1378F012411F863CC9FF72C47B6F13DE803228E9780B3CE7E58BB2C385269225
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ