Έγγραφο

Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης βλάβης ψυκτικού μηχανήματος

09-03Η8
11479
Τμήμα Γραμματείας
Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης βλάβης ψυκτικού μηχανήματος
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
04/09/2015
07/09/2015 17:07
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
8D0BAA6230886D50794ABD873F92FB3FC4B324F00773C767D39E0128802FF06F
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ