Έγγραφο

Προμήθεια ανταλλακτικών εκτυπωτή

09-03ΚΕ
14684
Τμήμα Γραμματείας
Προμήθεια ανταλλακτικών εκτυπωτή
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
26/10/2015
26/10/2015 19:57
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Προμήθεια αγαθών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
4671D5A200A3460D03F3791D4CCE0F8CFD5C6AF15C5FBA0C4C43B3E8CADFAE3D
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ