Έγγραφο

Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, αναλωσίμων υλικών - αξεσουάρ, των υπηρεσιακών οχημάτων της Βουλής.

0Α-0314
10160
Τμήμα Γραμματείας
Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, αναλωσίμων υλικών - αξεσουάρ, των υπηρεσιακών οχημάτων της Βουλής.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
23/10/2014
23/10/2014 16:58
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
39BB93CA61DDA11AAD13DD72B713A5C97C22B81CF2BEABA24C7C30ACC85176D1
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ