Έγγραφο

Συγκρότηση επιτροπής επιλογής κινηματογραφικών ταινιών και ιστορικών και επιστημονικών ντοκιμαντέρ για τον Τηλεοπτικό και Ραδιοφωνικό Σταθμό της Βουλής των Ελλήνων και καθορισμός αμοιβής μη υπηρεσιακών μελών της επιτροπής

0Α-032Χ
10694/7142/06-11-2014
Τμήμα Γραμματείας
Συγκρότηση επιτροπής επιλογής κινηματογραφικών ταινιών και ιστορικών και επιστημονικών ντοκιμαντέρ για τον Τηλεοπτικό και Ραδιοφωνικό Σταθμό της Βουλής των Ελλήνων και καθορισμός αμοιβής μη υπηρεσιακών μελών της επιτροπής
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ I. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
06/11/2014
05/12/2014 17:35
στ) πράξεις συγκρότησης επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων της Βουλής που εκδίδει ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής, ανεξαρτήτως, εάν τα μέλη τους αμείβονται ή όχι
Συγκρότηση Επιτροπών Τηλεοπτικού & Ραδιοφωνικού σταθμού της Βουλής
Τμήμα Προσωπικού
CA43113B33E3ED1765CDD5E12CB068F7FE65BF4E2D8ADECFC6B9AA937EACB70E
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ