Έγγραφο

Ερμάριο-Κάλυμμα ψυγείου

0Α-03ΑΖ
8375
Τμήμα Γραμματείας
Ερμάριο-Κάλυμμα ψυγείου
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
04/06/2015
05/06/2015 13:46
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Προμήθεια αγαθών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
9D2A2CD120758A287FBDA54687D5CA88462F28D972DFBB1C7C86993286005FBE
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ