Έγγραφο

Εκτέλεση εργασιών ελέγχου και πιστοποίησης ανελκυστήρων

0Α-03Η8
11478
Τμήμα Γραμματείας
Εκτέλεση εργασιών ελέγχου και πιστοποίησης ανελκυστήρων
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
04/09/2015
04/09/2015 11:42
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
C8F2078A1556912C2A1B7D553CD96A6E9F6CA1F3DFFB1D6988337A36F2B3E1F8
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ