Έγγραφο

Απόφαση έγκριση προμήθειας ολοκληρωμένου λογισμικού προγράμματος για τις ανάγκες του τμήματος οικονομικών

0Α-0663
6063/13.11.2019
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του Ιδρύματος της Βουλής
Απόφαση έγκριση προμήθειας ολοκληρωμένου λογισμικού προγράμματος για τις ανάγκες του τμήματος οικονομικών
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΝΙΚΗ ΜΑΡΩΝΙΤΗ
13/11/2019
13/11/2019 16:23
ιστ) Άλλες Πράξεις
Αποφάσεις Εκτελ. Επ. Ιδρύματος της Βουλής
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
22A09CDDC93B56B6D1B7CB17DAFF18E5CFB697E9FD991B3A2CD9B233A7ED1F39
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ