Έγγραφο

Ανάθεσης της εκτέλεσης εργασιών για την αντικατάσταση του ξύλινου πατώματος στα Γραφεία 140 και 144 που βρίσκονται στον Α' όροφο του κεντρικού κτιρίου της Βουλής, λόγω φθοράς.

0Β-0335
12071
Τμήμα Γραμματείας
Ανάθεσης της εκτέλεσης εργασιών για την αντικατάσταση του ξύλινου πατώματος στα Γραφεία 140 και 144 που βρίσκονται στον Α' όροφο του κεντρικού κτιρίου της Βουλής, λόγω φθοράς.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
11/12/2014
12/12/2014 19:14
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
BC67ADE2EC24D56FEC5C98985310C6081D03769A9E4A61509437908D2A243FC7
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ