Έγγραφο

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

0Β-03ΑΟ
2419
Ειδική Γραμματεία Προέδρου Βουλής
ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΖΩΗ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
11/06/2015
11/06/2015 21:30
α) Πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων
Λοιπές Πράξεις
Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου
4F03FB68B65CE83D60726D9CA930AF43350A4F016F30D189E2C22DC0A7D78E95
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ